Aktuální stav novely zákona o zdravotních službách – telemedicína

By | 22/08/2023

V návaznosti na aktualitu z počátku letošního roku (zde) upozorňuji na aktuální stav předmětné novely v legislativním procesu a její znění po připomínkovém řízení.

Novela by nyní měla být na základě usnesení vlády předložena k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Za velmi důležitý posun v oblasti navrhované právní úpravy telemedicíny považuji, že oproti verzi předložené do připomínkového řízení se již nepočítá s tím, že by měl prováděcí právní předpis stanovit podrobné podmínky pro poskytování telemedicínských zdravotních služeb, nýbrž pouze technické záležitosti jejího provozování.

Současné znění novely a doprovodné materiály jsou k dispozici zde.