Author Archives: Ivo Smrž

Upozornění na konání mezinárodní konference: Veřejný zájem v právu

By | 08/10/2019

Dovolil bych si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK pořádá ve spolupráci s katedrou ústavního a správního práva Vídeňské univerzity mezinárodní konferenci na téma: Veřejný zájem v právu. Konference se koná ve dnech 17. – 18. října 2019, a to v budově PF UK (nám. Curieových 7, Praha 1). Z oblasti zdravotnického práva lze například vypíchnout příspěvek… Read More »

Upozornění na novinky Centra právní komparatistiky PF UK

By | 07/10/2019

Dovoluji si upozornit, že Centrum právní komparatistiky PF UK vydalo newsletter 2/2019, v němž lze naleznout akce pořádané tímto Centrem. Z akcí bych vypíchl přednášku prof. Luboše Tichého na téma: Výše (rozsah) imateriální škody. Newsletter je k dispozici zde: http://komparatistika.cz/cs/newsletter-201910/. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Další rozhodnutí NS k otázce dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení

By | 03/10/2019

Pod číslem 50/2019 bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se opět problematikou dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení, konkrétně nároku na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Spisová značka tohoto rozhodnutí je 25 Cdo 293/2018. Problematika přechodu práva na… Read More »

K okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – rozhodnutí NS

By | 24/09/2019

Pod číslem 33/2019 byl ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu publikován rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, který se zabýval určením okamžiku zániku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u invalidního důchodce, a to za účinnosti občanského zákoníku 40/1964 Sb. Nejvyšší soud posuzoval okamžik zániku nároku na… Read More »

Upozornění na konání dalšího ročníku konference: Lidé, zdravotnictví a právo

By | 23/07/2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Masarykova univerzita v Brně pořádají další ročník konference zdravotnického práva s názvem „Lidé, zdravotnictví a právo“. Konference se bude konat ve dnech 12. – 13. 9. 2018 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Více informací zde: https://www.vzpkonference.cz/konference-2019/   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Nová monografie – Eutanázie pro a proti (2019)

By | 09/07/2019

Jak jsme již na těchto stránkách upozorňovali, konala se na jaře letošního roku konference České lékařské komory na téma EUTANAZIE – PRO A PROTI. V návaznosti na tuto konferenci si dovolím upozornit na vydání nové monografie se stejným názvem, tedy Eutanázie pro a proti (ISBN 978-80-204-5339-6), jejímiž autory jsou rovněž členové Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky… Read More »

Bolest jako trvalý následek poškození zdraví a promlčení

By | 27/06/2019

V jednom z minulých příspěvků jsem informoval o rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 25 Cdo 3228/2014), jež se zabývalo bolestí jako trvalým následkem poškození zdraví. Nejvyšší soud zde dospěl k právnímu názoru, že: „Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu však bylo napadeno ústavní stížností, která byla… Read More »

Výzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a prostituci v ČR provedený Sociologickým ústavem AV ČR

By | 19/06/2019

Tento týden vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu, v níž prezentuje výsledky výzkumu veřejného mínění v oblastech, které považuje za z morálního hlediska kontroverzní. Lidé se vyjadřovali k tématům potratů, eutanazie a prostituce. Co se týče oblasti eutanazie, lze vypíchnout následující výsledky šetření, z nichž plyne, že pro uzákonění eutanazie v ČR jsou přibližně 2/3… Read More »