Tažení proti paragrafu 421a občanského zákoníku

Jak většina jistě ví, nejsem příliš velkým příznivcem použití ustanovení § 421a OZ v rámci poskytování zdravotnických služeb a v několika článcích jsem toto ustanovení podrobil široké kritice.

Namátkou vybírám  články, ve kterých jsem se problematice  ustanovení § 421a OZ věnoval :

Odpovědnost za škodu při použití nebezpečných věcí a provozování nebezpečných činností zejména s ohledem na odpovědnost za škodu ve zdravotnictví. , Právník. Roč. 148, č. 7 (2009), s. 705-723. ISSN 0231-6625
Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků – několik úvah k aktuálním tématům. , Právní rozhledy. Roč. 18, č. 12 (2010), s. 436-440. ISSN 1210-6410

Proto jsem rád, když zjišťuji, že negativní názory na toto ustanovení nemám sám.  K podpoře svých argumentů odkazuji na zajímavý příspěvek kolegy Jana Petrova, který poukazuje na nejnovější judikaturu NS  a následnou zajímavou diskuzi. Příspěvek naleznete zde.