Tag Archives: zdravý vývoj dítěte

Zajištění pravidelného osobního kontaktu s rodičem a zdravý vývoj dítěte

V praxi se objevují situaci, kdy úprava styku dětí s rodiči může činit značné obtíže. Nemusí se ovšem jednat  jen o běžný repertoár důvodů, proč je dítě svěřeno do výchovy pouze jednomu z rodičů a jak je následně upraven osobní styk dítěte a druhého rodiče, ale mohou nastat mezní situace, kdy je úprava osobního styku dítěte… Celý text »