Tag Archives: subjektivní hodnocení

Jak posuzovat kvalitu života?

Už delší dobu mi leží v hlavě otázka, jak nakládat s tzv. wrongful life žalobami. Dalším bodem, který  výrazně přispěl k pochybnostem o smyslu tohoto typu žalob, je nedávno provedený výzkum u pacientů s tzv. locked-in syndromem o spokojenosti s vlastním životem.