Tag Archives: Princip plného odškodnění za škodu na zdraví

Náklady na péči – Princip plného odškodnění za škodu na zdraví

Před několika měsíci jsem sï připravil  příspěvek, který referoval o  rozhodnutí NS ve věci sp. zn. 25 Cdo 2365/2008. Na stránky jsem ho nedal.  Teď máte  možnost srovnat  argumentační linii NS a ÚS, neboť nedávno vydal ÚS ČR  nález IV.ÚS 444/11, kterým předmětné rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil. Právní argumentace stěžovatele a NS: 1. Ve své včas… Celý text »