Tag Archives: porodní asistenky

Porody ve vlastním sociálním prostředí podle práva

By | 03/03/2018

     1. Úvodem Počet domácích porodů je u nás v současnosti zanedbatelný. Říká se, že kolem jednoho procenta z celkového počtu porodů. Přesto se pokusme o právní pohled na tento jev. Na mysli máme porody v jakémkoli vlastním sociálním prostředí rodičky. Nemusí jít pouze o porody domácí. Současné pohnutky k domácím porodům u nás může… Celý text »

Státní porodnice jsou povinny vysílat porodní asistentky k domácím porodům?

By | 26/01/2012

Zdá se, že na otázku položenou v názvu tohoto textu odpověděla soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Dagmar Stamidisová: ANO. Ale pojďme si popořádku vysvětlit, co se to vlastně stalo. Před osmi dny vydala uvedená soudkyně usnesení, sp. zn. 1 Nc 1/2012 – 11, kterým zamítla návrh na nařízení předběžného opatření tohoto znění: „Fakultní nemocnici Motol se… Celý text »