Tag Archives: omezení svéprávnosti

Rozhodování o svéprávnosti – postup soudů po 1.1.2014

V Soudních  rozhledech  č. 3/2014 byl publikován judikát  – rozsudek KS v Plzni z 8. 1. 2014, sp. zn. 15 Co 520/2013 s komentářem JUDr. Karla Svobody. Tento rozsudek pak řeší situaci osob, u nichž   po 1.1. 2014 dochází k soudnímu přezkumu zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům, který byl učiněn podle úpravy obsažené v OZ 1964. Podle §… Celý text »