Tag Archives: dokazování

Evidence-based medicine?

By | 25/11/2016

     I. Úvodem Ve zdravotnictví slýcháme slova evidence-based medicine. Dokonce jen v podobě zmezinárodnělé anglické zkratky EBM. Výraz pronikl i do jiných oborů. Sám jsem například nedávno použil výraz „právní věda založená na důkazech“. Rozuměno ve smyslu vědeckých závěrů na základě přezkoumatelné právní argumentace vycházející z právní metodologie. Evidence-based medicine není pojmem právním; viz však… Celý text »

Ještě jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu – k pojmu „vitium artis“

V návaznosti na rozhodnutí NS ČR, která zveřejnil Radek si dovolím upozornit ještě na jedno rozhodnutí. Rozhodnutí pochází ze dne 26. října 2011 a je k dohledání pod č.j. 25 Cdo 4223/2009 zde. Jedná se o rozhodnutí, které se zabývá klasifikací pojmu  „vitium artis“. Jedná se o pojem, který se v dnešní době již příliš… Celý text »