Snížení limitů doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely

By | 10/02/2017

Koncem ledna letošního roku vláda na své schůzi schválila mimo Plán legislativních prací návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž má za cíl snížit limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva. Účinnost novely se navrhuje na 1. leden 2018.

Podle důvodové zprávy se limity doplatků mění kvůli nutnosti snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na těchto doplatcích.

Z tohoto důvodu limit doplatků u pojištěnců starších 18 let a mladších 65 let zůstává nezměněn, tedy ve výši 5.000 Kč za kalendářní rok.

Naopak u pojištěnců mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 18. rok věku, a pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, nicméně mladších 70 let, se limit doplatků snižuje na 1.000 Kč za kalendářní rok.

U pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, se limit doplatků snižuje na 500 Kč za kalendářní rok.

Pokud za kalendářní rok doplatky na tato léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely překročí daný limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen.