Seminář Antroposofická medicína a právo

By | 10/02/2017

Sdružení pro antroposofickou medicínu pořádá odborný seminář na téma Antroposofická medicína a právo.

Vzdělávací akce se koná ve středu 8. března 2017 od 14.00 do 18.30 hodin v Praze v ateliéru Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7.

Seminář vede autor této informace. (Autorovy příspěvky např. zde: Zdravot. právo a bioetika.)

Pozvánka na seminář

Antroposofická medicína patří mezi tradiční evropská lékařství. Praktikována je i u nás. Rozšířena je nejvíce v Německu a Švýcarsku, kde se jí věnují i vysoké školy. Antroposofický léčebný směr patří v Německu mezi zákonem stanovené zvláštní léčebné směry (besondere Therapierichtungen), vedle fytoterapie a homeopatie. Od května 2017 bude ve Švýcarsku antroposofická medicína trvale hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podklad švýcarského zdravotně-politického a finančního rozhodnutí spočíval ve vědeckém posouzení komplementární medicíny, včetně antroposofického lékařství, po způsobu hodnocení zdravotnické technologie (health technology assessment). Srov. např. práci z roku 2006: HTA: Anthroposophy.

Vedle lékařství se jedná též o antroposofickou farmacii. Antroposofika, která jsou součástí některých zahraničních lékopisů, nejsou v Česku registrována podle českého lékového práva. Platí však legální uznávání jejich zahraniční lékové registrace v EU. (Ovšem s jistým obchodním omezením.)

Podle práva EU je stanoveno, že „S antroposofickými léčivými přípravky popsanými v úředním lékopise a připravenými homeopatickou metodou se má zacházet, pokud se týká povolování a registrace, stejně jako s homeopatickými léčivými přípravky.“; rec. (22) směr. č. 2001/83/ES ze dne 6. 11. 2001, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Úř. věst. č. L 311/67).

K tomu si můžeme připomenout rozsudek Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku ze dne 20. 9. 2007 ve věci sp. zn. C-84/06: Případ Antroposana a spol. Soud řešil předběžnou otázku výkladu práva Evropských společenství na základě nizozemského sporu. Dospěl k závěru, že antroposofické léčivé přípravky mohou být uváděny na trh, pouze pokud byly zaregistrovány podle jednoho z postupů podle citované směrnice z roku 2001; tzn., že pro antroposofika popsaná v Evropském lékopisu nebo úředním lékopisu členského státu Evropského společenství a připravená homeopatickou metodou v duchu citované směrnice platí zjednodušená léková registrace, zatímco pro ostatní antroposofika platí obecná pravidla lékového práva.

Zmínit můžeme také přírodní kosmetiku tradiční značky Weleda anebo biodynamické zemědělství či mezinárodní ochranou známku Demeter s účinky i u nás.

Křesťanské návaznosti u nás představuje Obec křesťanů v České republice.

Politicky lze připomenout Klíčové hnutí, v právní formě politického hnutí, jehož předsedkyně Fischerová roku 2013 kandidovala na prezidenta republiky.

Antroposoficky laděné školy, waldorfské školy, jsou integrovány do českého školství od mateřských až po vyšší odborné školy, vedle speciálních škol.

Lidem s mentálním postižením se věnuje camphillské hnutí, která působí i u nás, a to na antroposofické ideji.

Ze zahraniční právnické literatury si můžeme připomenout knihu Das Recht der anthroposophischen Medizin. 2. Aufl. Baden Baden: Nomos 2012. Autorem je Prof. Dr. Rüdiger Zuck. Publikace vyšla i v anglickém překladu u téhož nakladatele.

Všeobecné informační zdroje k semináři:

CAMbrella Reports

COST B4: Unconvent. Med.

Assessing the Effectiveness of CAM

Methodologies for Effectively Assessing CAM

AnthroMed

AnthroMed Library

Eur. Fed. of Patients` Assoc. for Anthropos. Med.

Int. Vereinig. Anthroposoph. Ärztegesell.

Uni-Forum

IKOM UNIBE

IBAM Univ. Witten/Herdecke

Dialogforum Pluralismus in der Medizin

Antroposofická medicína

Dále viz:

Semináře Alternativní medicína a právo

Aktualizace:

Začátkem března 2017 vznikla další odborná společnost, Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů, z. s., sídlem v Praze.

Aktualizace (další odkaz):

Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

Edit (13. 11. 2017):

Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Edit (23. 11. 2018):

Alternativní medicína – diskuse v kruhu

Exploring Biomedicalization Through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context

Kniha Právo přírodního léčitelství

One thought on “Seminář Antroposofická medicína a právo

  1. Pingback: Seminář Antroposofická medicína a právo – Poznámky

Napsat komentář