Program konference o eutanazii

By | 24/04/2015

Program konference Eutanazie. Rozhodnutí na konci života

Konference se koná 15. 5. 2015 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, zasedací místnost č. 206.

 

14.00 Úvodní slovo (Tomáš Doležal)

14.10 Eutanazie: status questionis (Josef Kuře)

14.40 Eutanazie: konflikt hodnot (Jan Payne)

15.20 Za lepší kulturu smrti: argumenty ve prospěch eutanazie (Tomáš Hříbek)

Přestávka na kávu

16.10 Přechod z intenzivní péče na péči paliativní – pohled lékaře intenzivní medicíny (Pavel Ševčík)

16.40 Za lepší kulturu života: argumenty proti eutanazii (David Černý)

17.10 Eutanazie: úvahy de lege lata a de lege ferenda (Adam Doležal)

17.40 Indikace orgánové podpory – stále velké nedorozumění (Václav Zvoníček)

 

Diskuse nad sklenkou vína.

 

Odborným garantem konference je prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Konference získala akreditaci ČLK (č. akreditace 0099/16/2006). Účastníci konference mohou získat 6 kreditů.

 

Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme zájemce o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz.