Konference o eutanazii získala akreditaci ČLK

By | 18/04/2015

Na stránkách Zdravotnické právo a bioetika jsme již informovali o konferenci Eutanazie. Rozhodnutí na konci života, kterou pořádá Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky.

Konference získala akreditaci České lékařské komory (č. akreditace 0099/16/2006). Účastníci konference mohou v rámci celoživotního vzdělávání lékařů získat celkem šest kreditních bodů.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz. Zájemce o certifikát prosíme o upozornění předem.