Pozvánka na workshop – Moral enhancement

Vážení kolegové a kolegyně,

jak bylo již avizováno, v rámci pravidelných konferencí a workshopů Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.  se  dne 15. května od 13.30 na CEVRO Institutu v Praze bude konat mezinárodní konference „Human enhancement“.

V souvislosti s touto konferencí Vás zveme na workshop (kulatý stůl)  „ Moral enhancement “,  věnovaný specifickému aspektu vylepšování lidí.  Tento workshop se bude konat 14. května v budově  ÚSP AV ČR, v.v.i. od 15. 00 v zasedací místnosti v 6. patře. Jednacím jazykem workshopu je angličtina.

Pozvánku na workshop naleznete zde.

Roundtable_invitation