Pozvánka na workshop a jeho program

Vážení,

dne 22. listopadu 2011 se koná WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY a následné diskuzní fórum  na téma:

 Nová zdravotnická legislativa – pokrok či nejistota?

Jste srdečně zváni. Program přikládám níže.

 

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – Zahájení

9.40 – 10.50 – I. blok

Vztah nového občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., ÚSP AV ČR v.v.i. 

Dříve vyslovená přání a výhrada svědomí v nové zdravotnické legislativě

Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav, Brno

Diskuse

10. 50 – 11.00 Pauza

11.00 – 12. 30 II. blok

Práva a povinnosti pacienta vs. práva a povinnosti zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka

Mgr. Barbora Švecová Vylíčilová

Odmítnutí přijetí pacienta do péče

JUDr. Adam Doležal, LL.M., ÚSP AV ČR, v.v.i.

Problematika poskytování zdravotních služeb nezletilým v nové zdravotnické legislativě

Mgr. MUDr.. Jolana Těšínová, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I. LF UK, Praha

Diskuse

12.30 – 13.00 Pauza

13.00 – 15.00 III. blok

Definice pojmu “Lege artis” v nové zdravotnické legislativě a její dopady na praxi
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Centrum zdravotnického práva PF UK, Praha

Povinnost podílu na lékařské pohotovostní službě
Problematika způsobu stanovení ceny za nadstandart

Mgr. Jakub Uher, advokát, právník Sdružení praktických lékařů ČR 

Pracovnělékařské služby v ČR: Liberalizace bez kontroly kvality?

doc. MUDr. Milan Tuček, Csc., Společnost pracovního lékařství ČLS J.E.Purykně, Ústav hygieny a epidemiologie I. LF UK, Praha

15.00 diskuse

 

Workshop se uskuteční v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.