Pozvánka na konferenci – Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Nové perspektivy v rozhodování

o zdravotní péči v závěru života:


Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života

 

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s vědeckými poznatky o aktuálním stavu v dané oblasti v českém zdravotnictví, sdílet příklady a zkušenosti dobré praxe, představit konkrétní nástroj pro plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním a rozvinout diskusi o zkvalitnění komplexní péče o pacienty v závěru života.

Na konferenci vystoupí přední odborníci zastupující lékařskou, etickou, psychologickou
a právní dimenzi v procesu rozhodování a péče v závěru života.

Kdy? 13. 6. 2022, 9:00–13:00, online

 

Program konference a registrace:

https://is.muni.cz/obchod/baleni/269090

 

Registrace je možná do 7. 6. 2022.
Zaregistrovaným účastníkům bude od 8. 6. rozeslán e-mailem link pro připojení.

Účast na konferenci je bez poplatku.

 

Pořádající instituce:

  • Ústav lékařské etiky LF MU
  • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU
  • Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
  • Ústav státu a práva AV ČR

 

Nad konferencí převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin

Bareš, Ph.D.