Pluralita v medicíně (Social Science Research Network)

By | 28/11/2017

Nedávno jsme na tomto odborném blogu uveřejnili příspěvek s názvem

Hlediska ovlivňující právo komplementární a alternativmí medicíny.

Plná, podstatně rozšířená, verze byla následně elektronicky zveřejněna jako pracovní text v Social Science Research Network, provozované společností Elsevier. Zveřejněná studie, opatřená rozsáhlým poznámkovým aparátem, představuje práci na pomezí práva, právní vědy a sociomedicíny. Dostupná je zde:

Pluralita v medicíně

Konečná podoba studie vyjde jako součást vědecké monografie z vědního oboru právní vědy v pražském Nakladatelství Leges v roce 2018. Půjde o knižní publikaci s názvem Právo komplementární a alternativní medicíny, která vzniká jako výsledek právovědného teoretického výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za institucionální veřejné podpory badatelského neboli základního výzkumu v právní vědě.

 

Doplňková příloha:

Faksimile přední vazby knihy Jóga a sebepoznávání, napsané spoluautory Mihulovou a Svobodou. Knihu vydal oddíl jógy při Českém svazu žen č. 18 Králův háj v Liberci v druhé polovině 80. let minulého století (nedatováno, asi 1988). Jóga byla v knize chápána celostně za účelem zdraví též duševního. Nikoli jen jako soubor tělesných cvičení.

Faksimile přední vazby knihy Přirozené prostředky pro zpevnění zdraví a prevenci, napsané spoluautory Mihulovou a Svobodou. Knihu vydal oddíl jógy při Českém svazu žen č. 18 Králův háj v Liberci v druhé polovině 80. let minulého století (nedatováno, asi 1986).

Faksimile části titulního listu nultého čísla prvního ročníku bulletinu Československá akupunktura ze dne 3. března 1990. Elektronicky dálkově dostupno zde: Acupunctura bohemo slovaca (Archiv)

 

     Aktualizace:

Pluralita v medicíně vyšla časopisecky, bez poznámkového aparátu, v Psychoenergetice, 2018, č. 1, s. 18 – 21.