Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky a přání do nového roku

Vážené kolegyně a kolegové,

již tradičně s nástupem nového roku si Vás dovoluji upozornit, že Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal.

Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.

 

Současně si Vám dovoluji jménem redakce časopisu popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a doufám, že rok 2023 poskytne dostatečné tvůrčí stimuly pro publikace v oblasti zdravotnického práva.

 

 

S pozdravem

 

Za redakci časopisu

 

Tomáš Doležal

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF