Návrh základu právního rámce telemedicíny – MZdr a ČLK

By | 29/12/2022

Součástí říjnového vydání časopisu Tempus Medicorum je článek zaměřený na některé otázky právní regulace telemedicíny, který rovněž obsahuje návrh novelizace zákona o zdravotních službách obecně upravující telemedicínu, a to ze strany ministerstva zdravotnictví  a rovněž i České lékařské komory (ČLK).

Je zjevné, že oproti ministerské verzi jde ze strany ČLK o přístup více restriktivní.

Časopis je dostupný zde, přičemž článek začíná na str. 30.