Kniha Rethinking Health Care Ethics

By | 17/11/2018

Dovoluji si upozornit, že letos v létě vyšla kniha s názvem Rethinking Health Care Ethics.

Cílem této publikace bylo vytvořit odlišný přístup k etice v poskytování zdravotních služeb, který bude přístupnější a více využitelný pro zdravotnické pracovníky.

Autoři publikace vycházejí z teze, že zdravotničtí pracovníci jsou nadáni dostatečnými emocemi a intelektem, aby sami mohli bez odborníků na bioetiku diskutovat a řešit etické otázky v klinické praxi.

Kniha je přístupná v open access režimu na následujících stránkách: https://www.palgrave.com/us/book/9789811308291