Kdy jsme vlastně mrtví?

Debata o tom, jak určit, že je člověk mrtvý, je zde již dlouhou dobu. V praxi se jako nejčastější kritérium využívá kritérium mozkové smrti. Ale ani to není bez problémů a stále vyvolává debaty. Nejnovější odkaz na tyto debaty a potřebu znovu diskutovat o vhodnosti nastavených kritérií lze nalézt v článku dvou významných bioetiků – Petera Singera a Charlese Camosyho –When do we die?

K této problematice se vyjadřoval na stránkách Časopisu zdravotnického práva a bioetiky – v kontextu transplantací  – i Adam Doležal, kdy shrnul současné trendy a jejich základní nedostatky.