Karanténa v případě eboly

Jak uvedl Adam Doležal, ebola s sebou přináší řadu problematických aspektů – a to nejen medicínských, ale i etických a právních.  Jednou z palčivých otázek je zejména otázka karantény u osob, které přijíždějí z ohniska nákazy  a přišly do styku s nakaženými lidmi.  Nařídit v tomto případě karanténu či nikoliv?

Adam uváděl, že kolektiv bioetiků z Hastings Center dospěl k následujícímu závěru: Povinná karanténa pro lidi bez symptomů Eboly, kteří ovšem přišli do kontaktu s takto nakaženými, není ospravedlnitelná a je bezprecedentním zásahem do lidských práv a svobod a v konečném důsledku i zásahem do soukromí. Na jednu stranu se tento závěr může zdát správný, ale je tomu skutečně tak?

Například federální vláda USA má v tomto případě zcela odlišný názor: každá osoba, která se vrací z ohniska nákazy a přišla do styku s nakaženými osobami, se musí podrobit povinné karanténě. Bez ohledu na to, zda má symptomy choroby či nikoliv.

Jak uvedly oficiální zdroje, je tento přístup podporován vědeckými poznatky (“These kinds of policy decisions are going to be driven by science,”) a má sloužit k ochraně  občanů (“The steps New York and New Jersey are taking today will strengthen our safeguards to protect our residents against this disease and help ensure those that may be infected by Ebola are treated with the highest precautions,”).

Jako velmi kontroverzní se proto ukázalo chování sestry Kaci Hickox, která porušila pravidla karantény a prohlásila karanténu za nehumánní. Následně dal za pravdu Kaci i soudce, který prohlásil, že by měly být použity méně intruzivní opatření. (blíže  na http://www.huffingtonpost.com/2014/10/30/kaci-hickox-defies-quarantine_n_6074806.html)

A jak by byla taková situace řešena v Čechách? Podle § 64 zákona o ochraně veřejného zdraví je fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy,  podle povahy infekčního onemocnění povinna se podrobit  izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo chemoprofylaktik, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením.  Jak by v tomto případě ale byl vykládán pojem „podezřelá z nákazy“  nedovedu posoudit.