Mají specializování lékaři a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví povinnost léčit nakažené ebolou?

By | 03/11/2014

Problematika epidemie eboly je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat v medicíně a není proto divu, že je jí věnována řada prostoru v řadě nejvýznamnějších bioetických center (srovnej například http://www.thehastingscenter.org/, http://www.huffingtonpost.com/news/ebola/). Jednou z otázek, která je kladena, je také otázka, zda mají zdravotničtí pracovníci specializovaní na infekční choroby morální povinnost léčit ebolu. Strach z nákazy je totiž v tomto případě natolik vysoký, že počet dobrovolníků je minimální. Obavy vzrostly také poté, kdy několik zdravotnických pracovníků bylo ebolou přímo nakaženo.

Americký profesor preventivní medicíny Stephen G. Post se domnívá, že tuto povinnost mají. Analogicky situaci přirovnává k situaci v 80. letech, kdy se začala šířit nemoc AIDS. Pro ty, kterým se tato paralela zdá nesrovnatelná, je třeba uvést, že v počátcích nebylo zřejmé, jakým způsobem se tato smrtelná choroba šíří. Podle Stephena Posta by pak povinnost pomáhat měli mít lékaři a jiný zdravotní personál, kteří se specializují na infekční choroby a to po dostatečně dlouhou dobu, aby získali patřičné zkušenosti. Bez zkušeností totiž nemá jejich riskování význam, naopak pokud tyto zkušenosti mají, pak je jejich povinností pomáhat, protože si vyvolili zaměstnání, které povinnost riskovat svůj život obnáší. Tato povinnost podle něj vyplývá z přísahy, kterou po dokončení svého vzdělání složili. (srovnej http://www.huffingtonpost.com/stephen-g-post-phd-/do-doctors-have-a-duty-to_b_6022322.html ) Zdá se ovšem, že tato etická povinnost se jeví jako příliš silná. Je zřejmé, že specialista musí poskytnout pomoc v případě, kdy se k němu takto postižený pacient dostaví a nemůže vzhledem k etické přísaze odmítnout takovému pacientovi pomoci (ostatně to je i jeho právní povinnost, v opačném případě může být proti němu v evropských zemích i v USA zahájeno trestní řízení) . Vydat se do Západní Afriky jako dobrovolník je příliš silná povinnost (spočívající v povinnosti konat dobro), podobná jako povinnost například zasílat peníze na jídlo do Afriky pro ostatní lidi. Takto silná povinnost nemůže být odborným lékařům jednoduše kladena.

Problematika eboly ve společnosti přináší i další etické otázky – například otázku karantény. Jaký má být rozsah karantény? Do jaké míry je možné omezovat lidskou svobodu ve prospěch vyšší míry jistoty a odstranění nebezpečí ve společnosti? Kolektiv bioetiků z Hastings Center dospěl k následujícímu závěru: Povinná karanténa pro lidi bez symptomů Eboly, kteří ovšem přišli do kontaktu s takto nakaženými, není ospravedlnitelná a je bezprecedentním zásahem do lidských práv a svobod a v konečném důsledku i zásahem do soukromí.

Jiným zásahem do soukromí pacienta, na který upozorňuje právník Michele Goodwin z Harvardské univerzity (srovnej https://blogs.law.harvard.edu/billofhealth/2014/10/26/ebola-and-privacy/ ). V televizi, v novinách, v časopisech se totiž podle něj objevují neoprávněně fotky a informace o osobách nakažených ebolou, aniž by tyto osoby k tomu daly souhlas. Tento problém ovšem nesouvisí pouze s výskytem eboly, ale vyskytuje se všeobecně. Ostatně také v České republice se často vydávají informace o zdravotním stavu známých osobností, ač tyto informace podléhají povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.

Na neetické jednání masmédií poukazuje také doktor Kayhan Parsi (srovnej http://www.bioethics.net/2014/10/dr-fauci-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-hate-the-medias-coverage-of-ebola/ ) a Peter Piot, belgický mikrobiolog, který se virem eboly dlouhodobě zabývá. Ten uvádí následující: „Pokud sleduji reportáže například v USA, největší epidemií je epidemie masové hysterie. Domnívám se, že média mají obrovskou roli při informování veřejnosti. Často jsem říkal, že novináři mohou zachránit více životů než lékaři, pokud podávají správné informace. Ale pokud se dívám na zpravodajství, které se více zabývají psem zdravotní sestry než vlastní nemocí eboly, tak to vypovídá o všem.“ (srovnej http://news.sciencemag.org/health/2014/10/ebola-discoverer-sees-progress-stemming-outbreak)

 

Další zajímavé odkazy k tématu:

http://www.thehastingscenter.org/Bioethicsforum/Post.aspx?id=7153&blogid=140

http://www.thehastingscenter.org/Bioethicsforum/Post.aspx?id=7135&blogid=140

http://www.bioethics.net/2014/10/dr-fauci-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-hate-the-medias-coverage-of-ebola/

http://www.thehastingscenter.org/News/Detail.aspx?id=7154