Jak se připravit na další Velikonoce

Máme po Velikonocích a vždy když vidím, jak na Velikonoční pondělí dochází k naprosto flagrantním zásahům do integrity žen a dívek a současně by mnozí označili staré zvyky jako projev sexismu vedoucímu k diskriminaci žen, rozhodl jsem se na příští rok poskytnout koledníkům ( a těm ženám a dívkám, které ctí staré zvyky) návod, jak toto porušování lidských práv vyloučit nebo aspoň zmírnit. Proto v příloze naleznete vzor Informovaného souhlasu, který by koledníci měli nosit sebou a před započetím vlastního výkonu by měli dotčenou ženu řádně poučit a nechat si podepsat tento Informovaný souhlas.  Domů by pak přinesli nejen vajíčka, ale i formuláře souhlasů s osobními údaji. Otázkou by pak bylo, zda se hodlali získávání vajíček věnovat soustavně a za účelem zisku. Po důkladném rozmyšlení, by pak museli vyhodnotit, zda na ně nedopadá nové nařízení GDPR a neměli by tak mít zpracované potřebné dokumenty.

Takže pozor na příští Velikonoce -:)

Informovaný_souhlas