Freedom to Choose One’s Own Health Care

By | 04/04/2018

Právnický časopis vydávaný Univerzitou Palackého v Olomouci v anglickém znění, International and Comparative Law Review, přinesl v druhém čísle loňského ročníku stať autora této aktualizace.

Práce nese název Freedom to Choose One’s Own Health Care, s. 143 – 155.

Čerstvě je práce přístupna v dálkové elektronické databázi De Gruyter.

Jedná se o aktualizovaný překlad původně česky vydaného díla Svoboda volby péče o vlastní zdraví.

Tematicky práce spadá do oblasti mezi právem a sociomedicínou.