Editování lidského genomu – použití embryí s modifikovaným lidským genomem

Nedávno – na  druhém světovém sumitu o editování lidského genomu v Hong Kongu čínský vědec Dr. He oznámil, že použil embrya s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat. Jedná se průlomovou záležitost, která ovšem je eticky i právně velmi problematická a ihned byl jeho pokus odsouzen.

Zajímavé je video, kde čínský vědec obhajuje svoje počínání – dostupné je zde .

K dispozici dávám odmítavá vyjádření Bioetické komise Rady Evropy  a zajímavý článek Juliana Savulesca, který rovněž odsuzuje počínání čínského vědce.