Co je to QALY? Aneb debata o ceně života v závislosti na jeho kvalitě začíná…

Minulý týden ministr zdravotnictví v HN uvedl, že   chce začít poměřovat přínos a náklady nových léčebných postupů a o způsobu léčby pacienta by tak  v blízké budoucnosti neměl rozhodovat pouze lékař a aktuální možnosti medicíny, ale také stát.  „Vůbec poprvé se zde stanoví něco jako cena lidského života,“  píší HN .  Toto vyjádření je ovšem velmi populistické  a zavádějící. Jen doufám, že tohoto zjednodušení se nedopustil přímo pan  ministr.  

Úvahy o poměřování nákladovosti léčby a jejího přínosu  na základě ekonomických měřítek jsou v zahraničí běžné a i v ČR si na úvahy tohoto  typu budeme muset  zvyknout. Ovšem při těchto úvahách nelze zaměňovat  stanovení „ceny lidského života“ a QALY (The quality-adjusted life year), jak to činí HN. QALY je  zkratka vyjádření roku života upraveného v závislosti na jeho kvalitě s tím, že 1 QALY je rok života při perfektním zdravotním stavu.  

Vzhledem k tomu, že QALY není v ČR doposud příliš diskutovanou záležitostí, odkazuji pro lepší pochopení tohoto institutu na stránky Medical Tribune, kde krátká debata o QALY proběhla.