Chystaná novela zákona o zdravotních službách

Dne 23. 9. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o zdravotních službách.

 

Cílem návrhu je rozšířit funkčnost Národního zdravotnického informačního systému, který bude určený ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, včetně zajištění transparentnosti poskytování a financování zdravotních služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním službám a hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb․

 

Součástí Národního zdravotnického informačního systému budou

a) data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě,
b) 12 národních zdravotních registrů, které jsou uvedeny v příloze zákona o zdravotních službách,
c) Národní registr poskytovatelů,
d) Národní registr zdravotnických pracovníků,
e) národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace,
f) data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
g) Národní registr hrazených zdravotních služeb.

 

Správcem Národního zdravotnického informačního systému bude jedině Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.

 

Návrh opět zřizuje Národní registr zdravotnických pracovníků, který byl zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl ÚS 1/12. Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky. Jeho obsah však již nebude veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Nově vzniknou také Národní registr hrazených zdravotních služeb, který bude obsahovat údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotních služeb a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.