Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v rámci zákoníku práce

Když jsem na těchto stránkách dne 27.3.  kritizoval předkládaný návrh nařízení legislativní radě vlády, nedomníval jsem se, že věci naberou jiný spád. A  ještě horší…

K opodstatněnosti a potřebnosti tohoto nařízení se již nechci vyjadřovat, protože v minulém příspěvku bylo již vše řečeno. K čemu se ale potřebuji vyjádřit, je skutečnost, že původní přílohy 3. a 4. o náhradách za ztížení společenského uplatnění, které (rámcově) vycházely z Metodiky odškodňování NS , se od těchto principů úplně odchýlily. Současně předkládané přílohy pak zcela kopírují systém odškodňování uvedený ve zrušené vyhlášce  č. 440/2001 Sb. Paralelně tedy vznikají dva systémy odškodňování ZSÚ, a oba stojí na jiných základech (viz zprávu NS k Metodice).

Dnes pak o novém návrhu měla rozhodnout vláda.

Bližší informace o návrhu včetně příloh lze nalézt zde.