Časopis zdravotnického práva a bioetiky – blíží se první vydání !

Vážení přátelé zdravotnického práva a bioetiky,

protože tyto webové stránky jsou nám málo / -:)/, rozhodli jsme se s kolegy založit nový časopis. Časopis by měl zaplnit mezeru, která vzniká v důsledku neochoty běžných právnických nakladatelství vydávat časopisy teoretického charakteru, protože se špatně prodávají. Proto bychom chtěli v časopise poskytnout prostor zejména článkům tohoto teoretičtějšího charakteru, které balancují na pomezí mezi právem, filozofií a  bioetikou.   ˇ

Časopis bude vycházet pouze v elektronické podobě na adrese www.ilaw.cas.cz/medlawjournal  a pokud budete mít zájem přispět do dalších čísel časopisu, zašlete nám příspěvek na adresu medlawjournal@ilaw.cas.cz 

Na stránkách Vám pak v následujících dnech nabídneme „ochutnávky“ v podobě abstrakt z připravovaného prvního čísla časopisu.