Genetické testy – výzva nebo potenciální hrozba?!

V poslední době  čím dál častěji dochází k tomu, že lidé podstupují tzv. genetické testy. Nejčastěji mají tyto testy předpovědět riziko vzniku určité nemoci. Problémem je, že výsledky těchto testů nejsou zcela jednoznačné a často se velmi špatně interpretují. V určitých případech tedy strach z předpovězeného vzniku onemocnění může mít daleko horší vliv na zdraví pacienta než sama nemoc (u které stejně není jisté, že se opravdu objeví ) Přesto stoupá počet lidí, kteří tyto testy podstupují a podle jejich výsledků nastavují  svůj nový životní styl a vyhledávají lékařskou péči.

Problémem je, že v řadě případů se rodiče snaží nechat geneticky otestovat i svoje děti. Jak ukázala rozsáhlá studie, publikovaná v časopise Pediatrics, rodiče, kteří sami měli zájem podstoupit genetické testy, aby se zjistilo riziko výskytu vysokého cholesterolu, vysokého krevního tlaku, osteoporózy  a rakoviny tlustého střeva, kůže a plic, měli eminentní zájem, aby takto testovány byly rovněž jejich děti. Hlavním motivem byla skutečnost, že se domnívali, že tato informace umožní zlepšit péči o zdraví svých dětí a zajistit řádnou prevenci.

Podle řady odborníků je však tato úvaha zcela mylná, neboť výpovědní hodnota genetických testů je v těchto případech sporná a naopak tato informace vede ke zbytečnému stresu z budoucnosti a nadbytečnému poskytování zdravotní péče.  Příznivcům tohoto skeptického pohledu na věc doporučuji knihu H.G. Welsche Overdiagnosed.

Zajímavou úvahou o úloze genetickýchtestů, je rovněž úvaha o testování dospívajících jedinců, aby se zjistilo, zda netrpí neléčitelnou nemocí, která by byla přenosná na jejich další potomky.  Pokud by tomu tak bylo, měli by tito jedinci uvažovat o asistované reprodukci. Vypadá to na zlaté časy eugeniky…

A na závěr spíše pro pobavení přidávám další možnost využití genetických testů pro Vaše děti. Chcete mít doma atletického mistra světa? Pak hledejte „atletický gen„. Američtí pediatři si již stěžují…