Vyšel první komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

By | 01/10/2020

Dovoluji si upozornit, že vyšel první komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (z. č. 116/2020 Sb.), a to v nakladatelství Wolters Kluwer.

Obsah komentáře lze naleznout zde.