Tag Archives: § 127a

Upozornění na drobnou změnu o.s.ř.

Pozdě, ale přece. Ač avizovaná drobná změna o.s.ř. nabyla účinnosti již 1.9. 2011, považuji za důležité na ni upozornit i stímto časovým odstupem. Ve vztahu k medicínsko-právním sporům, kde znalecký posudek je klíčovým důkazním prostředkem, se totiž jedná o změnu poměrně výraznou (zejména formálně). Podle nového ustanovení § 127a o.s.ř. má totiž znalecký posudek předložený… Celý text »