Pozvánka na workshop a program

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na workshop zaměřený na problematiku právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb podle občanského zákoníku.

Workshop a diskuzní fórum 

9.30 – 10.00   registrace

10.00 – 12.00  I. Blok

Deliktní ochrana absolutních práv  – JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Problematika příčinné souvislosti podle NOZ  – JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

 Vybrané aspekty právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb podle NOZ – JUDr. Radek Policar

 

12.00 – 12.30  Pauza, občerstvení

12.30 – 16. 00  II. Blok

Smluvní odpovědnost a různé typy kontraktů při poskytování péče – doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Odpovědnost za použitou věc  – JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.

Odpovědnost poskytovatele a výrobce za újmu způsobenou léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky volně obchodovanými v mezinárodním měřítku a měřítku EU –  doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Alternativní řešení sporů mezi poskytovateli a pacienty  – JUDr. Jan Kotula

 

16.00 – Závěr

 

Program také  naleznete v příloze.

Program workshop medicinskeho prava_odpovědnost podle NOZ