Pozvánka na workshop – “Etické a právní aspekty lékařského výzkumu”

 

Workshop se uskuteční v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.  Program přikládám níže.

 

Workshop a diskuzní fórum

 9.00 – 9.30 registrace

 9.30 – Zahájení

 9.40 – 10.50 – I. blok

 Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky, 3. lékařská fakulta UK

 Existuje povinnost účasti na lékařském výzkumu?

JUDr. Adam Doležal, LL.M., ÚSP AV ČR, v.v.i.

Diskuse  

10. 50 – 11.00 Pauza

11.00 – 12. 15 II. blok

 Biomedicínsky výskum v kontexte ochrany práv pôvodcu novej metódy

JUDr. Ivan Humeník, advokát se specializací na zdravotnické právo, SR

 Etické a právní aspekty lékařského výzkumu -několik úvah

Ing. Marie Fialíková, MBA, Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova v Praze

12.15 – 12.45 Pauza

 12.45 – 14.30 III. blok

Kontroverzní otázky regulace lékařského výzkumu

Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav, Brno

Etické a právní aspekty výzkumu na embryonálních kmenových buňkách

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., ÚSP AV ČR v.v.i.

14.30 diskuse