Je čas na změnu?

Nedávno byl na stránkách Aktuálně.cz publikován článek o problematice odmítnutí pacientů lékaři. V poslední době agresivních pacientů v ordinacích lékařů přibývá. Česká lékařská komora usiluje o změnu vzniklé situace. Rovněž prosazuje, aby lidé neposílali stížnosti týkající se specializace nebo profesní etiky lékařů ředitelům nemocnic nebo šéfům klinik, ale především profesní komoře.

Ztráta důvěry, která by byla dostatečná k ukončení péče lékaře o pacienta v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, není obsažena. Definovat ztrátu důvěry je velice náročné. Avšak podmínka, kterou je žádoucí zakotvit do výše uvedeného zákona z perspektivy profesní komory je zformulována takto: „Lékař může ukončit péči o pacienta, pokud je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem.“

Ke změně normy je skeptické nejen Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale také senátorka a pacientská ombudsmanka pro Moravu a Slezsko Alena Gajdůšková (ČSSD), právník Platformy zdravotních pojištěnců Ondřej Dostál… a další.

Výše uvedené ministerstvo a další odborníci se zaměřením na oblast zdravotnictví nyní argumentují, že se nabízí i jiné nástroje, prostřednictvím kterých by bylo možné vzniklou situaci řešit. Dle mého názoru je nejvyšší čas na změnu a nikoliv na pohybování se v bludném kruhu…

Co si myslíte Vy?