Eutanazie belgického vězně

By | 04/01/2015

Od roku 2002 je v Belgii možné požádat o milosrdnou smrt z rukou lékaře, pokud se odborníci shodnou na tom, že fyzické a/či psychické utrpení pacienta je nesnesitelné. Mnozí kritici poukazují na to, že pravidla jsou nastavena velmi volně, zvláště pokud se jedná o utrpení psychické.

Padesátiletý Belgičan Frank Van Den Bleeken si již třicet let odpykává doživotní trest za sexuálně motivované napadení a vraždu. Tvrdí: „Jsem nebezpečím pro společnost. Co bych měl dělat? Jaký má smysl tady sedět a hnít až do konce?  Raději podstoupím eutanazii“. Van Den Bleeken požádal o eutanazii z důvodu psychického utrpení před třemi lety a konečně se dočkal schválení své žádosti. Podle informací v tisku bude usmrcen 11. ledna 2014. Advokát Jos Vander Velpen uvedl, že jeho klient bude dva dny před usmrcením převezen do nemocnice, aby se mohl důstojným způsobem rozloučit se svými blízkými.

Belgie se tak opět stává průkopníkem na poli eutanazie. Tento precedent bude mít podle odhadů velmi brzy další následovníky, prozatím se hovoří o patnácti případech.

Původní argumenty ve prospěch eutanazie se soustřeďovaly na fyzické utrpení, jež není zvládnutelné prostředky paliativní medicíny, a na terminální stádium choroby. Jak ukazuje současná praxe – nejen v Belgii -, možnost eutanazie se posouvá do zcela jiných dimenzí. Frank Van Den Bleeken není pacient v terminální stádiu choroby a jeho utrpení je psychického rázu, navíc, což je podstatné, podmíněné uvězněním za spáchané brutální zločiny.

Belgie zrušila trest smrti v roce 1996, k poslední popravě však došlo v roce 1950. Nyní budou mít vězni možnost požádat o své usmrcení z důvodu psychického utrpení. Je to správné? Je možné za těchto podmínek hovořit o etickém oprávnění eutanazie? A jaký je tedy smysl trestu, z něhož mohou vězni najít východisko smrtící injekcí z rukou lékaře?

 

3 thoughts on “Eutanazie belgického vězně

Comments are closed.