Doporučení německé Etické komise k povinnému očkování pracovníků s určitou profesní odpovědností

By | 24/11/2021

Německá Etická komise (Deutscher Ethikrat) vydala ad hoc doporučení k povinnému očkování pracovníků s určitou profesní odpovědností proti Covid-19.

Etická komise ve stanovisku doporučuje zvážit zavedení povinného očkování pro pracovníky v oblastech, v nichž se poskytuje péče zvláště zranitelným osobám.

Komise současně uvádí, že je třeba vzít v potaz mj. skutečnost, že někteří pracovníci mohou po zavedení povinného očkování z práce odejít, avšak ve světle povinnosti chránit osoby náležející do vysoce rizikových skupin.

Doporučení je dostupné zde.