Call for papers (Filosofický časopis)

By | 14/06/2013

Filosofický časopis vítá příspěvky do připravovaného tematického čísla s názvem

Problémy bioetiky.

Bioetika je rychle se rozvíjející interdisciplinární obor, který propojuje filosofii s biomedicínckými disciplínami. Věnuje se normativním i metafyzickým aspektům otázek, mezi něž patří umělé přerušení těhotenství (aborce); možnosti asistované reprodukce; prenatální diagnóza lidských embryí; klonování lidských jedinců; využití lidských embryí při biomedicínckém výzkumu; experimentování na lidech i zvířatech; eutanazie a jiné formy asistované smrti; dárcovství orgánů; umělé zvyšování lidských schopností (enhancement); prodlužování lidského života; rozdělování nákladných zdravotnických zdrojů mezi pacienty a další otázky zdravotní péče (důvěrnost, informovaný souhlas, autonomie pacienta). Zatímco k některým z těchto témat již existují původní české příspěvky, jiná byla našimi autory zatím zpracována pouze nedostatečně nebo vůbec.

Zájemci o publikaci na některé z uvedených témat nechť laskavě zašlou rukopis, splňující standardy Filosofického časopisu, oběma z hostujících editorů:

David Černý

Ústav státu a práva AVČR
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
david.p.cerny@gmail.com

Tomáš Hříbek
Oddělení analytické filosofie, Filosofický ústav AVČR
tomas_hribek@hotmail.com

Uzávěrka pro přijetí rukopisů, které projdou standardním recenzním řízením, je

31. srpna 2013.