Pozvánka na workshop a finální program workshopu

Dovoluji si Vás pozvat na WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY a následné  diskuzní fórum na téma: Hodnota lidského života na pozadí wrongful life a wrongful birth žalob, který se uskuteční  dne 20.6. 2013 v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.

Program workshopu je následující:

9.00 – 9.30    registrace

9.30 – Zahájení

9.40 –  12.00 – I. blok

Tomáš Doležal  – Úvod do problematiky „wrongful birth“ a „wrongful life“  

Tomáš Doležal –  Problematika „wrongful birth“ žalob z právního hlediska

Radek Policar –  „Wrongful life“ žaloby a zkušenost ze zahraničí

Alžběta Krausová –  Žaloby „Wrongful life“ z pohledu izraelského práva

 

12.00 – 13.00

Pauza, občerstvení

 

13.00 – 15.00 II. Blok

Adam Doležal  – „Wrongful life“ a“ wrongful birth“ žaloby, problematika morálního statusu a otázky de lege ferenda

David Černý –  Hodnota lidského života podle utilitarismu a v přirozenoprávní tradici

Ondřej Lehký – Hodnota života z pohledu křesťanské teologie

 

15.00  Závěrečné shrnutí

 

Účast na workshopu je zdarma.