Zrušení stávajícího principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění Ústavním soudem

By | 08/06/2017

Závěrem minulého měsíce vydal Ústavní soud nález, jímž s účinností od 1. 1. 2019 zrušil část ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravujícího princip určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rovněž došlo ke zrušení části oddílu C přílohy k tomuto zákonu.

Konkrétně byla zrušena následující část výše uvedeného ustanovení § 15 zákona o veřejném zdravotním pojištění: v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.“

Důvodem pro zrušení předmětných ustanovení dle Ústavního soudu mj. bylo, že: „napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby již na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Tím je ovšem založen nesoulad těchto ustanovení s čl. 31 věty druhé Listiny, který stanoví základní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění, a čl. 4 odst. 2 Listiny, ze kterého pro stanovení mezí tohoto práva vyplývá výhrada zákona.“

Odložení vykonatelnosti nálezu pak bylo odůvodněno především možnými dopady okamžitého zrušení předmětných ustanovení pro výdaje veřejných rozpočtů.

Nález Ústavního soudu je dostupný zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_3_15_na_web.pdf