Změna pohlaví dítěte? Přání mnoha rodičů v Indii

Nedávno byl v The Telegraph zveřejněn zajímavý článek o praktikách indických lékařů, kteří na přání rodičů změní pohlaví  dítěte.   Indie je v posledních  letech vyhlášená tím, že budoucí matky jsou donucovány k potratu v případě, že by se měla narodit dcera. Do rodiny se má narodit vždy mužský potomek, aby zajistil finanční příjem rodiny. Proto indické rodiny jsou často ochotny podniknout téměř cokoliv, aby získaly mužského potomka.

O nejnovějších praktikách pak právě informoval deník The Telegraph v článku Indians pay surgeons to turn girls into boys , a referoval o případech, kdy na přání rodičů a po zaplacení 2000 liber, chirurgové změní pohlaví děvčete na mužské a naplní tak  přání rodičů, které zhatila příroda. Tyto praktiky jsou nyní předmětem vyšetřování, ale je zjevné, že obdobně jako v případě směny Ipadu  za ledvinu, je nutné lékaře kontrolovat. Neboť  spoléhat se na jejich etické zásady již nelze.