Zase ty pitvy… Počet pitev klesl až o 90 % – může za to OZ?

Téma pitev a nového občanského zákoníku je v médiích poměrně často diskutováno. To, že si lékaři stěžují, že podmínka souhlasu stanovená k k provádění nepovinných pitev, je již běžným koloritem  a  tak se mezi lékaři hovoří o možnosti novelizace nového OZ.  Novelizovat OZ je ale obtížné a proto je pravděpodobnější, že tyto nářky  povedou k novelizaci zákona o zdravotních službách. Osobně jsem velmi zvědav, jak si s případnou změnou Ministerstvo  zdravotnictví  poradí.

Zajímavá je ale věc jiná.  V nedávné době jsem se dočetl, že problém, který nastal, je skutečnost, že se studenti medicíny nedostanou k pitvám. Ale může za to opravdu občanský zákoník?

Vezměme to ale popořadě …

Podle zákona o zdravotních službách máme 4 druhy pitev:

a) patologicko-anatomické, které se provádějí za účelem zjištění základní nemoci a dalších nemocí, komplikací zjištěných nemocí a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin,

b) zdravotní, které se provádějí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy,

c) soudní, které se provádějí při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, a to podle jiného právního předpisu,

d) anatomické, které se provádějí k výukovým účelům nebo pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví.

Pro výuku studentů pak mohou striktně vzato sloužit pouze pitvy uvedené v písm. d) – to je pitvy anatomické.  Pokud se ale pozorně podíváme do médií zjistíme, že si lékaři stěžují zejména na obtížnou proveditelnost pitev patologicko-anatomických a zdravotních. K anatomickým pitvám je nutný souhlas i podle zákona o zdravotních službách. Následně se pak dozvídáme, že nedostatek patologicko-anatomických a zdravotních pitev vede k nedostatku pitev při výuce medicíny.

Může tomu ale skutečně tak být? Podle mého názoru bylo jak dříve, tak nyní  možno pro výukové  účely použít tělo pouze, byl -li  udělen s takovým použitím souhlas (viz § 88  ve spojení s § 81 ZZS). Podmínka souhlasu zůstává i nyní – pouze je samozřejmě předmětem diskuse v jaké formě má být souhlas projeven (podle ZZS nebo OZ).  Použít tělo pro potřeby výuky  (anatomické pitvy) tedy nikdy nebylo možno bez souhlasu.

Stojí tedy za úbytkem pitev pro studijní účely skutečně OZ? Řekl bych , že nikoliv. Spíše je to asi konec chybného používání úpravy zákona o zdravotních službách , kdy pitvy patologicko- anatomické a zdravotní byly používány k jiným účelům než byly zákonem určeny.