Zajímavosti ze zahraničí

Workshopy:

Na ÚSP AV ČR, v.v.i.  jsou plánovány ročně  dva workshopy – v květnu a listopadu. Přesná data a témata workshopů budou vždy průběžně aktualizována.