Zajímavé stanovisko k problematice editování genomu – An ethical pathway for gene editing

Jak většina lidí postřehla, je editování lidského genomu velmi kontroverzní záležitostí. Za použití embrií s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat byl čínský vědec Dr. He odbornou komunitou odsouzen. Rovněž reakce na politické úrovni byly velmi odmítavé (viz vyjádření orgánů Rady Evropy, apod.). Rovněž většina předních bioetiků se k případu Dr. He stavěla velmi negativně – ovšem často nikoliv z důvodů, že by odmítali editování lidského genomu jako takové, ale z důvodů nevhodnosti použití této metody v daném případě.

Zajímavé stanovisko k tomu publikovali bioetici Singer a Savulescu v článku  „An ethical pathway for gene editing“ , kde tvrdí, že experiment Dr. He byl neetický nikoliv proto, že byla použita  editace genomu, ale protože celý experiment byl prováděn  v rozporu s pravidly pro vědecký výzkum.