Zajímavé materiály z Ministerstva zdravotnictví

Nechtěl bych zakřiknout příznivý vývoj na MZ, ale v rámci řady nesmyslných kroků se tu a tam objevují i kroky dobrým směrem. Například vydání sjednocující metodiky při vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Škoda jen, že je tento dokument na stránkách MZ řádně ukryt…

 

Odkaz pro jistotu tedy raději  zveřejňuji-  : http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/metodicke-vedeni-ku_3266_3.html

A samotný dokument je zde:

sbornik červen 2015