Výzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a prostituci v ČR provedený Sociologickým ústavem AV ČR

By | 19/06/2019

Tento týden vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu, v níž prezentuje výsledky výzkumu veřejného mínění v oblastech, které považuje za z morálního hlediska kontroverzní. Lidé se vyjadřovali k tématům potratů, eutanazie a prostituce.

Co se týče oblasti eutanazie, lze vypíchnout následující výsledky šetření, z nichž plyne, že pro uzákonění eutanazie v ČR jsou přibližně 2/3 české společnosti:

„Všech respondentů jsme se ve výzkumu dále ptali, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby právní řád České republiky umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii). S uzákoněním eutanazie podle šetření souhlasí přibližně dvě třetiny české veřejnosti (66%), když necelá čtvrtina (24%) podle svých slov souhlasí „rozhodně“ a více než dvě pětiny (42%) pak „spíše“. Nesouhlas vyjádřila necelá čtvrtina dotázaných (23%), rozhodný nesouhlas ale uvedla jen necelá desetina respondentů (8 %), 15% pak „spíše nesouhlasí“. Přibližně desetina (11%) občanů neví, jaké stanovisko vzhledem k této otázce zaujmout.“

Kompletní tisková zpráva je dostupná zde: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4954/f9/ov190617.pdf