Vývoj legislativy v oblasti zdravotnického práva

By | 28/04/2017

Tento týden Poslanecká sněmovna projednala hned několik zákonů, resp. novel, týkajících se oblasti zdravotnického práva, přičemž na některé z nich již bylo na těchto stránkách upozorněno.

Jako první lze zmínit vládní návrh zákona o univerzitních nemocnicích, jenž v úterý (25. 4. 2017) prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Podrobnější informace zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1054.

Dále, ve středu (26. 4. 2017) prošla novela zákona o specifických zdravotních službách třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu. Podrobnější informace zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=874.

Jako poslední bych uvedl návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, jenž rovněž ve středu (26. 4. 2017) prošel třetím čtením a nyní míří do Senátu. Poslanci schválili mimo jiné změny týkající se odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a rovněž i zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty čínské medicíny, jež u České lékařské komory vyvolalo značnou nevoli. Více informací zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=880.

Zdroj: www.psp.cz; 27. 4. 2017, [Právní zpravodaj].