Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 31/08/2017

V měsíci srpnu opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů týkajících se zdravotnictví, a to v horní komoře Parlamentu.

Nejprve lze uvést, že dne 16. 8. 2017 Senát schválil návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky 2019 a 2020. Ke konkrétním výším plateb viz zde: https://zdravotnickepravo.info/navrh-na-zvyseni-plateb-pojistneho-na-verejne-zdravotni-pojisteni-za-statni-pojistence/. Návrh novely nyní čeká na podpis prezidenta.

Dále, týž den Senát schválil návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž snižuje limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva. Ke konkrétní výši limitů doplatků viz zde: https://zdravotnickepravo.info/snizeni-limitu-doplatku-na-leciva-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely/. Návrh novely čeká na podpis prezidenta.

Konečně, dne 17. 8. 2017 Senát schválil návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Obecně lze říci, že cílem novely je podpora a zlepšení finanční situace osob se zdravotním pojištěním, a to kupř. prostřednictvím zvýšení příspěvku na mobilitu či zmírněním podmínek pro získání některých dávek. Podrobnější informace jsou dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=935. Návrh novely opět čeká na podpis prezidenta.