Vyhlášky vymezující činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene

By | 04/05/2021

Počátkem letošního roku počalo Ministerstvo zdravotnictví vydávat vyhlášky, které vymezují činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle jednotlivých specializačních oborů.

Vydány takto byly již vyhlášky týkající se anesteziologie (46/2021 Sb.), chirurgie (561/2020 Sb.), patologie (560/2020 Sb.), oftalmologie (559/2020 Sb.), dermatovenerologie (558/2020 Sb.) a urologie (557/2020 Sb.). Seznam lze naleznout například zde.

Před několika lety jsem odhadoval, že k vydání těchto vyhlášek nedojde. V opačném případě jsem mimo jiné poukazoval na úskalí těchto vyhlášek spočívající v nevyhnutelné míře jejich rigidity (nemožnost zohledňovat konkrétní znalosti a dovednosti jednotlivých lékařů či nebezpečí jejich zastarávání při opominutí průběžné aktualizace). Jelikož se má podle již zmiňovaného ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. jednat současně o činnosti které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, očekával jsem, že jejich vymezení v příslušných vyhláškách bude spíše základní (obecné). Ostatně, vyhlášky jsou svým rozsahem krátké.

Opak ale může být pravdou. Česká lékařská komora – ČLK (viz zde, str. 33) varuje před příliš širokým vymezením návrhu vyhlášky týkající se oboru gynekologie a porodnictví. Podle ČLK návrh vyhlášky obsahuje i výkony, které by měly být prováděny lékaři se specializovanou způsobilostí. Jinými slovy se dle ČLK jedná o činnosti, které nedopovídají rozsahu znalostí a dovedností lékařů získaných vzděláváním v základním kmeni. S tím rovněž úzce souvisí zvýšení míry odpovědnosti lékařů po absolvování základního kmene, jelikož vymezené činnosti bude lékař zřejmě provádět bez odborného dohledu.

Závěrem dodám, že se snad ze strany MZdr nejedná o způsob, jak řešit personální nedostatek lékařů v naší zemi.